WYSIWYG Web Builder Firma de consultanta in afaceri, management si audit financiar-contabil. Proiectare, expertize tehnice, evaluari
Evaluari bunuri MOBILE, proprietati IMOBILIARE si INTREPRINDERI
Consultanta in vederea obtinerii de fonduri  nerambursabile
B&B CONSULT

Slatina, str. Prelungirea Crisan nr. 2, jud. Olt
telefon 0249 414 614 fax 0249 414 558

www.bbconsult.ro          email: bbc@bbconsult
Societatea comerciala B&B CONSULT SRL a luat fiinta în anul 1999, fiind prima societate comerciala înregistrata la Oficiul Registrului Olt în acel an.
Aceasta societate a fost înregistrata la initiativa asociatului unic, domnul
Vasile ENOIU, de profesie economist, doctorand în cibernetica economica.

Societatea comerciala
B&B CONSULT SRL si-a dezvoltat activitatea, trecând la efectuarea de studii de fezabilitate, studii de marketing, cursuri de pregatire profesionala privind calificarea, perfectionarea sau specializarea în diferite meserii, precum si proiecte de finantare nerambursabila (PHARE, SAPARD s.a.).

Societatea comerciala
B&B CONSULT SRL a beneficiat de doua proiecte de finantare PHARE.

Activitatile desfasurate de societate sunt:
-consultanta economica
-consultanta financiara
-consultanta manageriala
-consultanta juridica
-expertiza contabila
-expertiza tehnica
-evaluare bunuri mobile, conform standardelor internationale
-evaluare bunuri imobile, conform standardelor internationale
-evaluare întreprinderi, conform standardelor internationale
-întocmire acte constitutive, documentatie fuziune sau divizare
-studii de fezabilitate
-studii de marketing
-elaborare proiecte de finantare nerambursabila
-elaborare documentatie obtinere credite de investitii si de consum
-elaborare documentatie obtinere credite AJOFM
-pregatire profesionala privind formarea, specializarea si perfectionarea fortei de munca
-alte activitati.
SC B&B CONSULT SRL
Cautare Google
webmail